درباره ما

مشخصات شرکاء و مدیران مؤسسه

جعفر عوض پور

 

 مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي :

فوق ليسانس حسابداري و امورمالي

حسابدار رسمي مورد تائيد جامعه حسابداران رسمي ايران

حسابدار مستقل مورد تائيد انجمن حسابداران خبره ايران

مدير حسابرسي مورد تائيد سازمان حسابرسي

عضو انجمن مديريت ايران

سوابق حرفه اي و تجربي :

کارفرما   سمت   مدت خدمت
شرکت ملي نفت ايران حسابدار 1347- 1345
مؤسسه حسابرسي کوپرز سرپرست حسابرسي 1355- 1347
بانک تجارت (ايرانيان سابق) رئيس اداره کل بازرسي 1355- 1355
شرکت سهامي شيلات جنوب ايران مشاور مديرعامل در امور مالي وبازرگاني 1356- 1355
شرکت ايران پوپلين مشاور مدير عامل و مدير امور مالي 1357- 1356
مؤسسه حسابرسي کوپرز (آگاهان) مدير حسابرسي 1360- 1357
مؤسسه آزادرس شريک 1363- 1360
مؤسسه کاشفان شریک تاکنون- 1363

سـايـر فعـاليتها :

 

فعاليتهاي دانشگاهي :

از سال تحصيلي1355در دانشگاه هاي مختلف از قبيل مؤسسه عالي علوم بانکي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه الزهرا، دانشکده تربيت معلم و سازمان مديريت صنعتي مشغول به تدريس دروس مختلف حسابداري بوده است.

 

فعاليتهاي حرفه اي مفيد :

عضوکميته برنامه ريزي جهت ارزشيابي سهام شرکت هاي ملي شده منتخب سازمان صنايع ملي ايران.

عضو شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران.

عضو کميته تخصصي تدوين ضوابط انتخاب حسابداران مستقل ايران.

عضو کميته رسيدگي به شکايات اعضاء انجمن حسابداران خبره ايران.

شرکت در سمینارها و جلسات حرفه ای بین المللی منعقده از طرف GGI درکانادا، آمریکا و آسیا

 

شهراد عوض پور

 

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي :

دکتراي حسابداري و امورمالي در دانشگاه بين المللي(Yerevan state university)

عضو هيئت علمي دانشگاه

حسابدار رسمي مورد تائيد جامعه حسابداران رسمي ايران

حسابدار مستقل مورد تائيد انجمن حسابداران خبره ايران

کارشناس رسمي دادگستري

عضو پيوسته انجمن حسابداراي ايران

عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

عضو پيوسته انجمن مديريت ايران

عضو انجمن مشاوران مديريت ايران

 

سوابق حرفه اي و تجربي :

 

از سال 1373 تاکنون با مؤسسات حرفه اي زير همکاري داشته است:
کارفرما   آخرين سمت   مدت خدمت
مؤسسه حسابرسي آگاهان و همکاران حسابرس ارشد 1376 – 1373
مؤسسه کاشفان (تا مهرماه 1387) مدیر حسابرسی 1387 – 1376
مؤسسه کاشفان(از آبان ماه 1387) شریک تا کنون
فعاليتهاي دانشگاهي

تدريس دروس مختلف حسابداري و حسابرسي در دانشگاههاي مختلف کشور.

دانشجوی سطح چهار حسابداران خبره کانادا (CGA).

دریافت گواهی و مجوز انجام و تایید محاسبات مالیات عملکرد و اظهارنامه مالیاتی

اشخاص در کانادا.

شرکت در سمینارها و جلسات حرفه ای بین المللی منعقده از طرف GGI درکانادا ،آمریکا و آسیا .

قاسم ضرغامي

 

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي:

ليسانس حسابداري و امورمالي
حسابدار رسمي مورد تائيد جامعه حسابداران رسمي ايران
حسابدار مستقل مورد تائيد انجمن حسابداران خبره ايران
مدير حسابرسي مورد تائيد سازمان حسابرسي
عضو کميته نظارت برکار حرفه اي انجمن حسابداران خبره ايران

سوابق حرفه اي و تجربي :

کارفرما   آخرين سمت   مدت خدمت
مؤسسه حسابرسي کوپرز سرپرست ارشد 1362- 1355
مؤسسات شيذر و کاشفان شريک تاکنون- 1363

 

هادی ملک زاده

 مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي:

لیسانس حسابداری از دانشگاه نفت تهران
فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه نفت تهران
حسابدار رسمی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابدار مستقل مورد تأیید انجمن حسابداران خبره ایران

سوابق حرفه اي و تجربي:

کارفرما   آخرين سمت   مدت خدمت
مؤسسه حسابرسي کوپرز سرپرست ارشد حسابرسی 1358- 1351
شرکت اتومبیل سازی مرتب لندرور رئیس حسابداری 1360- 1358
سازمان حسابرسی مدیر 1374-1360
مؤسسه خدمات مدیریت مرتب روش مدیر 1377 – 1374
مؤسسه دایا سیستم تحلیلگر سیستمهای مالی 1378 – 1377
شرکت داروگر مدیر حسابرسی 1384 – 1378
مؤسسه انتشارات فاطمی حسابرس و مشاور مالی 1391 – 1384
مؤسسه کاشفان شریک از 1391 تا کنون

 

محمد محبی

مدرک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:

لیسانس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

سوابق حرفه ای و تجربی

 

از سال 1370تاکنون با مؤسسات حرفه ای و شرکتهای زیر همکاری داشته است:
کارفرما   آخرین سمت   مدت خدمت
مؤسسه کاشفان حسابرس 1371 – 1369
مؤسسه حسابرسی ایران یاور سرپرست 1381 – 1372
مؤسسه حسابرسی خردمندان حساب سرپرست ارشد 1382 – 1381
شرکت ساختمانی راسک مدیر مالی و اداری 1384 – 1382
شرکت دنارهساز مدیر مالی 1385 – 1384
مؤسسه کاشفان مدیر حسابرسی از 1385 تا کنون

 

شهرام پوراختیاری ناوی

 

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمنهاي حرفه اي:

فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه علوم تحقیقات
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

سوابق حرفه اي و تجربي:

کارفرما   آخرين سمت   مدت خدمت
مؤسسه رهنمودگران کاردان حسابرس 1382
مؤسسه اصول پایه فراگیر مدیر حسابرسی 1393-1383
موسسه کاشفان مدیر حسابرسی از ابتدای 1394 تاکنون

سوابق اجرائی و مشاوره ای:

کارفرما   آخرين سمت   مدت خدمت
شرکت فراگستران سهند کارمند مالی 1379-1378
شرکت پیمانکاری اویول کارمند مالی 1382-1381

 

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران

حسابداران مستقل اعضای انجمن حسابداران خبره ايران

حسابرسان معتمد وزارت صنايع و معادن

عضو رسمی موسسه بین المللی

 

کارکنان مؤسسه

 

مؤسسه داراي کادر مجرب با سوابق ممتد حرفه اي بوده و پرسنل آن داراي تحصيـلات آکادميـک دکتـرا , فـوق ليسانس و ليسـانس در رشته هاي حسابداري و امور مالي مي باشند.

 

متوسط تعداد همکاران با ذکر رده شغلي حسابرسي در حال حاضر به شرح زير خلاصه ميشود:

سمت تعداد
شرکاء و مديران حسابرسي 5
سرپرست و سرپرست ارشد 3
حسابرس ارشد 2
حسابرس و کمک حسابرس 11
اداری و مالی 5
جمع 26

 

تعداد همکاران با ذکر سطح تحصيلات آکادميک درحال حاضر به شرح زير خلاصه ميشود :

تحصيلات تعداد
دکترای تخصصی 1
فوق لیسانس و دانشجوی فوق لیسانس 9
مهندس سخت افزار و نرم افزار 2
لیسانس 14
سایر 2
جمع 28