ساير خدمات حرفه اي

ساير خدمات حرفه اي
Nov 2018 19

از آنجائيکه شرکاء و مديران اين مؤسسه در زمينه حسابداري و خدمات مالي خاص نيز از سوابق طولاني برخوردارميباشند شرکتها و سازمانهاي متعددي ازخدمات حرفه اي مختلفي مانند انجام رسيدگيهاي ويژه و تهيه گزارشات بررسي هاي خاص, گزارشات شناخت و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري, انجام امور حسابداري و تهيه اظهار نامه هاي مالياتي و… استفاده نموده اند.از جمله استفاده کنندگان اين گونه خدمات ميتوان به شرکتهاي کارخانجات مخابرات ايران, شرکت سيمان فارس وخوزستان, سپهر الکتريک، مخمل و ابريشم کاشان، تسمه پروانه ايران، پاک وش، تولي پرس، پاکسان، شرکت دخانيات ايـران، شرکت سيمان کارون، شرکت بـرق لامع و … اشاره نمود.