مشتریان

ردیف نام شرکت نوع خدمت
1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران   حسابرسی مالی
2 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی   حسابرسی مالی
3 نیوان ابتکار   حسابرسی مالی و اجمالی
4 پتروشیمی کازرون حسابرس و بازرس قانونی و اجمالی
5 چینی زرین   حسابرسی مالی
6 فنرسازی خاور حسابرس و بازرس قانونی
7 ماکرو کمیکالز   حسابرسی مالی
8 ماکرواینترنشنال سرویس   حسابرسی مالی
9 گلوب میدل لیست   حسابرسی مالی
10 صدرا گستر آرتام حسابرس و بازرس قانونی
11 طلا رشد نامی   حسابرسی مالی
12 سلامت گستر پرند حسابرس و بازرس قانونی
13 تچرا دارو   حسابرسی مالی
14 لاکتوپروت پیشگامان حسابرس و بازرس قانونی
15 پتروشیمی بروجن حسابرس و بازرس قانونی
16 پیشگامان یزد کیش   حسابرسی مالی
17 آب معدنی ترا حسابرس و بازرس قانونی
18 سپهر چرم خاورمیانه حسابرس و بازرس قانونی
19 بیمه آسماری حسابرس و بازرس قانونی
20 سیوان تجارت امرتات   حسابرسی مالی
21 یوژه پارت آریا   حسابرسی مالی
22 فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران   حسابرسی مالی
23 تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس حسابرس و بازرس قانونی
24 توس برنج حسابرس و بازرس قانونی
25 نسل آینده   حسابرسی مالی
26 راه گشا تجارت آذربایجان اجمالی
27 آذر توسعه مسکن اجمالی
28 کولاک شرق اجمالی
29 تجارت کولا تبریز اجمالی
30 اتحادیه تعاونی فرش دستباف ایران   حسابرسی مالی
31 سرامیک طوس حسابرس و بازرس قانونی
32 رویال صدف کیش حسابرس و بازرس قانونی
33 پرتو روشن تهران حسابرس و بازرس قانونی
34 آبسال حسابرس و بازرس قانونی
35 فنر کاوه ایرانیان حسابرس و بازرس قانونی
36 قطعه سازان تارا   حسابرسی مالی
37 کیلوس حسابرس و بازرس قانونی
38 دایان فارمد بهین تولید حسابرس و بازرس قانونی
39 اطمینان گستر دانا اجمالی
40 پولاد پادیر تهران حسابرس و بازرس قانونی
41 مجتمع آلومینیوم المهدی حسابرسی مالی و مالیاتی
41 اتاق بازرگانی ایران و آلمان حسابرسی مالی
43 پارس فنر حسابرسی مالی و مالیاتی
44 پل آستارا صنعت حسابرسی مالی
45 پیشگامان پخش صدیق حسابرسی مالی
46 تداوم هستی حسابرسی مالی و مالیاتی
47 تولیدی ایتال ساب حسابرسی مالی و مالیاتی
48 تولیدی ساب سنگ الوند حسابرسی مالی و مالیاتی
49 تامین سرمایه امین سایر خدمات حسابرسی
50 سیمان اردبیل و آهک آذرشهر حسابرسی اطلاعات مالی آتی
51 سیمان پیوند گلستان حسابرسی مالی
52 سیمان نیزار قم حسابرسی مالی
53 طراحی و مهندسی رینگ آلومینیوم پارس حسابرسی مالی
54 لابراتوارهای شهردارو حسابرسی مالی و مالیاتی
55 فنرکاوه ایرانیان حسابرسی مالی
56 لیزینگ آتیه الوند حسابرسی مالی و مالیاتی و بررسی اجمالی
57 لیموندیس حسابرسی مالی و مالیاتی
58 ماروبنی ایران حسابرسی مالی
59 مهندسی ساختمانی درنا آوند حسابرسی مالی و مالیاتی
60 مهبان حسابرسی مالی و مالیاتی
61 نیک رسان ایرانیان حسابرسی مالی و مالیاتی
62 کمک رسان حسابرسی مالی و مالیاتی
63 خدمات کشتیرانی امید دریا حسابرسی مالی و مالیاتی
64 خدمات کشتیرانی پایون اقیانوس حسابرسی مالی و مالیاتی
65 دریا درخش حسابرسی مالی و مالیاتی
66 خدمات کشتیرانی دریا طلای گیتی حسابرسی مالی و مالیاتی
67 نمایندگی کشتیرانی فروغ دریا حسابرسی مالی و مالیاتی
68 نمایندگی کشتیرانی اسکوسیر حسابرسی مالی و مالیاتی
69 نمایندگی کشتیرانی پارس اوشان سرویس حسابرسی مالیاتی
70 نمایندگی کشتیرانی سینا مارین حسابرسی مالی و مالیاتی
71 نمایندگی کشتیرانی مازند دریا حسابرسی مالی و مالیاتی
72 آلومینیوم هرمزگان خدمات مالی
73 فولاد هرمزگان خدمات مالی
74 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تلفیق
75 شهرک های صنعتی ایران خدمات مالی
76 هلدینگ سینا خدمات مالی
77 نیک تک حسابرسی مالی
78 نماد صنعت پارس حسابرسی مالی
79 فلات شرق خدمات مالی
80 جهاد توسعه منابع آب خدمات مالی
81 لابراتوارهای دنیای بهداشت حسابرس و بازرس قانونی
82 تهران دوخت ماشین حسابرس و بازرس قانونی
83 ایران کمبر حسابرس و بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی
84 آروین صنعت ایرانیان حسابرس و بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی
85 پایوند توس حسابرس و بازرس قانونی
86 مشاورین گسترش الکترونیک حسابرس و بازرس قانونی
87 سنوس حسابرس و بازرس قانونی
88 کاشی کسری کردستان حسابرس و بازرس قانونی
89 سروش رادیان حسابرس و بازرس قانونی
90 مس پرنگ حسابرس و بازرس قانونی
91 پرنیان مهیار حسابرس و بازرس قانونی
92 باطری نور حسابرس و بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی
93 آرماشین حسابرسی مالی و مالیاتی
94 خوردو مهر حسابرسی مالی
95 کیش خودرو حسابرسی مالی
96 سرمایه گذاری ملت حسابرس و بازرس قانونی
97 صندوق سرمایه گذاری توسعه بیمه حسابرس و بازرس قانونی
98 صندوق سرمایه گذاری پیشرو سینا حسابرس و بازرس قانونی
99 آلومینیوم ایران (ایرالکو) حسابرس و بازرس قانونی
100 صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر حسابرس و بازرس قانونی
101 صندوق سرمایه گذاری رضوی حسابرس و بازرس قانونی
102 ایرانیت حسابرس و بازرس قانونی