موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

ساير خدمات حرفه اي

حسابرسی-ویژه

حسابرسی ویژه

علاوه بر حسابرسی مالی و مالیاتی باتوجه به تجارب شرکاء و مدیران مؤسسه خدمات رسیدگیهای خاص برای شرکتهای متعدد توسط این موسسه انجام شده است در این رابطه به شرکتهای جهاد توسعه منابع آب،گروه ارکان یدک دنا، شرکت حمل و نقل بین المللی نیک تک، شرکت سنگ آهن فلات شرق و شرکت نفت سپاهان اشاره می گردد.