موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

ساير خدمات حرفه اي

مشاوره-در-امور-مالياتي-و-بیمه

مشاوره در امور مالياتي و بیمه

با اتکاء به مدارج علمي و سوابق طولاني شرکاء مؤسسه در امور مالي، مالياتي و بیمه، مؤسسه کاشفان داراي تجارب با ارزشي در حل و فصل مشکلات مالياتي و بیمه ای شرکتهاي خصوصي و دولتي بوده است. با عنايت باينکه مسائل قانوني و بخصوص قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و آراء صادره شورايعالي مالياتي داراي ظرافت هايي بوده و بکارگيري اين ظرافت ها نيازمند تجربه و تخصص خاص خود ميباشدتجارب گرانبها و سوابق طولاني شرکاء و عملکرد مناسب مؤسسه در تنظيم لوايح مالياتي و نتايج اخذ شده از مراحل مختلف هيئت هاي حل اختلاف و شورايعالي مالياتي و ساير مراجع، پشتوانه ارائه اين گونه خدمات به متقاضيان محسوب مي شود. این موسسه در حال حاضر مشاور بیمه شرکت یونیلیور ایران می باشد.