موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

درباره ما

جعفر عوض پور

مدارک تحصيلی و عضويت در انجمن های حرفه ای

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي : فوق ليسانس حسابداري و امورمالي حسابدار رسمي مورد تائيد جامعه حسابداران رسمي ايران حسابدار مستقل مورد تائيد انجمن حسابداران خبره ايران مدير حسابرسي مورد تائيد سازمان حسابرسي عضو انجمن مديريت ايران سوابق حرفه اي و تجربي : کارفرما سمت مدت خدمت شرکت ملي نفت ايران حسابدار 1347- 1345 مؤسسه حسابرسي کوپرز سرپرست حسابرسي 1355- 1347 بانک تجارت (ايرانيان سابق) رئيس اداره کل بازرسي 1355- 1355 شرکت سهامي شيلات جنوب ايران مشاور مديرعامل در امور مالي وبازرگاني 1356- 1355 شرکت ايران پوپلين مشاور مدير عامل و مدير امور مالي 1357- 1356 مؤسسه حسابرسي کوپرز (آگاهان) مدير حسابرسي 1360- 1357 مؤسسه آزادرس شريک 1363- 1360 مؤسسه کاشفان شریک تاکنون- 1363 سـايـر فعـاليتها : فعاليتهاي دانشگاهي : از سال تحصيلي1355در دانشگاه هاي مختلف از قبيل مؤسسه عالي علوم بانکي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه الزهرا، دانشکده تربيت معلم و سازمان مديريت صنعتي مشغول به تدريس دروس مختلف حسابداري بوده است. فعاليتهاي حرفه اي مفيد : عضوکميته برنامه ريزي جهت ارزشيابي سهام شرکت هاي ملي شده منتخب سازمان صنايع ملي ايران. عضو شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران. عضو کميته تخصصي تدوين ضوابط انتخاب حسابداران مستقل ايران. عضو کميته رسيدگي به شکايات اعضاء انجمن حسابداران خبره ايران. شرکت در سمینارها و جلسات حرفه ای بین المللی منعقده از طرف GGI درکانادا، آمریکا و آسیا
شهراد عوض پور

مدارک تحصيلی و عضويت در انجمن های حرفه ای

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي : دکتراي حسابداري و امورمالي در دانشگاه بين المللي(Yerevan state university) عضو هيئت علمي دانشگاه حسابدار رسمي مورد تائيد جامعه حسابداران رسمي ايران حسابدار مستقل مورد تائيد انجمن حسابداران خبره ايران کارشناس رسمي دادگستري عضو پيوسته انجمن حسابداراي ايران عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران عضو پيوسته انجمن مديريت ايران عضو انجمن مشاوران مديريت ايران   سوابق حرفه اي و تجربي : از سال 1373 تاکنون با مؤسسات حرفه اي زير همکاري داشته است: کارفرما آخرين سمت مدت خدمت مؤسسه حسابرسي آگاهان و همکاران حسابرس ارشد 1376 – 1373 مؤسسه کاشفان (تا مهرماه 1387) مدیر حسابرسی 1387 – 1376 مؤسسه کاشفان(از آبان ماه 1387) شریک تا کنون فعاليتهاي دانشگاهي تدريس دروس مختلف حسابداري و حسابرسي در دانشگاههاي مختلف کشور. دانشجوی سطح چهار حسابداران خبره کانادا (CGA). دریافت گواهی و مجوز انجام و تایید محاسبات مالیات عملکرد و اظهارنامه مالیاتی اشخاص در کانادا. شرکت در سمینارها و جلسات حرفه ای بین المللی منعقده از طرف GGI درکانادا ،آمریکا و آسیا .
قاسم ضرغامی

مدارک تحصيلی و عضويت در انجمن های حرفه ای

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي: ليسانس حسابداري و امورمالي حسابدار رسمي مورد تائيد جامعه حسابداران رسمي ايران حسابدار مستقل مورد تائيد انجمن حسابداران خبره ايران مدير حسابرسي مورد تائيد سازمان حسابرسي عضو کميته نظارت برکار حرفه اي انجمن حسابداران خبره ايران سوابق حرفه اي و تجربي : کارفرما آخرين سمت مدت خدمت مؤسسه حسابرسي کوپرز سرپرست ارشد 1362- 1355 مؤسسات شيذر و کاشفان شريک تاکنون- 1363
هادی ملک زاده

مدارک تحصيلی و عضويت در انجمن های حرفه ای

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن هاي حرفه اي: لیسانس حسابداری از دانشگاه نفت تهران فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه نفت تهران حسابدار رسمی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران حسابدار مستقل مورد تأیید انجمن حسابداران خبره ایران سوابق حرفه اي و تجربي: کارفرما آخرين سمت مدت خدمت مؤسسه حسابرسي کوپرز سرپرست ارشد حسابرسی 1358- 1351 شرکت اتومبیل سازی مرتب لندرور رئیس حسابداری 1360- 1358 سازمان حسابرسی مدیر 1374-1360 مؤسسه خدمات مدیریت مرتب روش مدیر 1377 – 1374 مؤسسه دایا سیستم تحلیلگر سیستمهای مالی 1378 – 1377 شرکت داروگر مدیر حسابرسی 1384 – 1378 مؤسسه انتشارات فاطمی حسابرس و مشاور مالی 1391 – 1384 مؤسسه کاشفان شریک از 1391 تا کنون
اکبر منفرد

مدارک تحصيلی و عضويت در انجمن های حرفه ای

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن‌هاي حرفه اي: فوق لیسانس حسابداری و امور مالی دانشکده حسابداری و امور مالی تهران حسابدار مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران حسابدار مستقل مورد تایید انجمن حسابداران خبره ایران مدیر حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی سوابق حرفه اي و تجربي: کارفرما آخرين سمت مدت خدمت مؤسسه اکبر منفرد و همکاران بنیانگذار و شریک 1382- 1360 شرکت برق تهران معاون رییس جمهور هلدینگ شرکت برق تهران کنترل کننده شرکت برق تهران رییس کمیته حسابرس داخلی موسسه کویزرو لیبرند حسابرس ارشد موسسه کاشفان شریک موسسه و عضو هیأت مدیره
سعید زندیه

مدارک تحصيلی و عضويت در انجمن های حرفه ای

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن‌هاي حرفه اي: فوق لیسانس حسابداری و امور مالی دانشکده حسابداری نفت تهران حسابدار رسمی (PCA) مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران حسابدار مستقل مورد تأئید انجمن حسابداران خبره ایران مدیر حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی سوابق حرفه اي و تجربي: کارفرما آخرين سمت شرکت ملی گاز ایران رئیس مقررات، روش ها و بررسی های مالی شرکت ملی گاز ایران مشاور مالی خط لوله دوم گاز شرکت ملی گاز ایران رئیس حسابداری مرکزی شرکت ملی گاز ایران معاون امور مالی حسابرس داخلی موسسه اکبر منفرد و همکاران شریک موسسه و عضو هیأت مدیره موسسه کاشفان شریک موسسه و عضو هیأت مدیره
سید یاسر موسوی

مدارک تحصيلی و عضويت در انجمن های حرفه ای

مدارک تحصيلي و عضويت در انجمن‌هاي حرفه اي: لیسانس حسابداری فوق لیسانس حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن حسابرسان داخلی سوابق حرفه اي و تجربي: کارفرما آخرين سمت مدت خدمت موسسه راده – هدف حسابرس 1389-1388 موسسه مفید راهبر سرپرست ارشد 1400-1389 شرکت جامع تحقیق و توسعه و فناوری خودرو عضو کمیته حسابرسی تاکنون-1399 شرکت برق و انرژی صبا مشاور حسابرس داخلی 1400 موسسه کاشفان مدیر حسابرسی 1400
متوسط تعداد همکاران با ذکر رده شغلي حسابرسي در حال حاضر به شرح زير خلاصه ميشود

شرکاء و مديران حسابرسي 8 سرپرست و سرپرست ارشد 1 حسابرس و کمک حسابرس 7 اداری و مالی 4 جمع 20

تعداد همکاران با ذکر سطح تحصيلات آکادميک درحال حاضر به شرح زير خلاصه ميشود

دکترای تخصصی و دانشجوی دکتری 1 فوق لیسانس و دانشجوی فوق لیسانس 6 لیسانس 10 سایر 3 جمع 20