موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

ساير خدمات حرفه اي

حسابرسی-مالی-و-مالیاتی-شرکت-های-داخلی

حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت های داخلی

باتوجه به سوابق طولاني شرکاء مؤسسه در حرفه حسابرسي، طي سنوات گذشته شرکتها و سازمانهاي متعددي ازخدمات حسابرسي و بازرسي قانوني اين مؤسسه بهره مند گرديده اند. مؤسسه کاشفان مؤسسه مورد تأييد جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران, سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سازمان حسابرسي بوده و از جمله مؤسسه مورد وثوق وزارت صنايع، سازمان حمايت مصرف کنندگان وتوليد کنندگان و نيز سازمان ياتامي باشد. در اين راستا مؤسسه کاشفان وظيفه حسابرسي وبازرس قانوني شرکتها و سازمانهاي مختلف و متنوعي نظير شرکت دخانيات ايران، سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران، شرکت فرودگاههاي کشور، شرکت گوشت لرستان، مجتمع آلومينيوم المهدي، شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو)، شرکت ايرانيت، شرکت سرمايه گذاري ملت، شرکت توليدي قند کرج، شرکت پارس فنر، شرکت کيش خودرو، شرکت ايرفو، شرکتهاي تابعه شرکت احداث صنعت وابسته به وزارت صنايع، شرکت سافوم، شرکت پلي سان، شرکت راهان توان، شرکت لیموندیس، شرکت مهبان، شرکت ایران کمبر، شرکت تهران دوخت ماشین، شرکت پرنیان مهیار، شرکت سنوس، شرکت کمک رسان ایران، شرکت تداوم هستی، شرکت فنی و مهندسی درنا آوند، شرکت شهردارو، شرکت لیزینگ آتیه الوند، شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما(مگا) و… را بر عهده داشته است.