موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

مشتریان

ردیف
نام شرکت
نوع خدمت
1
نام شرکت : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
نوع خدمت : حسابرسی مالی
2
نام شرکت : پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
نوع خدمت : حسابرسی مالی
3
نام شرکت : نیوان ابتکار
نوع خدمت : حسابرسی مالی و اجمالی
4
نام شرکت : پتروشیمی کازرون
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی و اجمالی
5
نام شرکت : چینی زرین
نوع خدمت : حسابرسی مالی
6
نام شرکت : فنرسازی خاور
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
7
نام شرکت : ماکرو کمیکالز
نوع خدمت : حسابرسی مالی
8
نام شرکت : ماکرواینترنشنال سرویس
نوع خدمت : حسابرسی مالی
9
نام شرکت : گلوب میدل لیست
نوع خدمت : حسابرسی مالی
10
نام شرکت : صدرا گستر آرتام
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
11
نام شرکت : طلا رشد نامی
نوع خدمت : حسابرسی مالی
12
نام شرکت : سلامت گستر پرند
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
13
نام شرکت : تچرا دارو
نوع خدمت : حسابرسی مالی
14
نام شرکت : لاکتوپروت پیشگامان
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
15
نام شرکت : پتروشیمی بروجن
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
16
نام شرکت : پیشگامان یزد کیش
نوع خدمت : حسابرسی مالی
17
نام شرکت : آب معدنی ترا
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
18
نام شرکت : سپهر چرم خاورمیانه
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
19
نام شرکت : بیمه آسماری
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
20
نام شرکت : سیوان تجارت امرتات
نوع خدمت : حسابرسی مالی
21
نام شرکت : یوژه پارت آریا
نوع خدمت : حسابرسی مالی
22
نام شرکت : فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت : حسابرسی مالی
23
نام شرکت : تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
24
نام شرکت : توس برنج
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
25
نام شرکت : نسل آینده
نوع خدمت : حسابرسی مالی
26
نام شرکت : راه گشا تجارت آذربایجان
نوع خدمت : اجمالی
27
نام شرکت : آذر توسعه مسکن
نوع خدمت : اجمالی
28
نام شرکت : کولاک شرق
نوع خدمت : اجمالی
29
نام شرکت : تجارت کولا تبریز
نوع خدمت : اجمالی
30
نام شرکت : اتحادیه تعاونی فرش دستباف ایران
نوع خدمت : حسابرسی مالی
31
نام شرکت : سرامیک طوس
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
32
نام شرکت : رویال صدف کیش
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
33
نام شرکت : پرتو روشن تهران
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
34
نام شرکت : آبسال
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
35
نام شرکت : فنر کاوه ایرانیان
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
36
نام شرکت : قطعه سازان تارا
نوع خدمت : حسابرسی مالی
37
نام شرکت : کیلوس
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
38
نام شرکت : دایان فارمد بهین تولید
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
39
نام شرکت : اطمینان گستر دانا
نوع خدمت : اجمالی
40
نام شرکت : پولاد پادیر تهران
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
41
نام شرکت : مجتمع آلومینیوم المهدی
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
42
نام شرکت : اتاق بازرگانی ایران و آلمان
نوع خدمت : حسابرسی مالی
43
نام شرکت : پارس فنر
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
44
نام شرکت : پل آستارا صنعت
نوع خدمت : حسابرسی مالی
45
نام شرکت : پیشگامان پخش صدیق
نوع خدمت : حسابرسی مالی
46
نام شرکت : تداوم هستی
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
47
نام شرکت : تولیدی ایتال ساب
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
48
نام شرکت : تولیدی ساب سنگ الوند
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
49
نام شرکت : تامین سرمایه امین
نوع خدمت : سایر خدمات حسابرسی
50
نام شرکت : سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
نوع خدمت : حسابرسی اطلاعات مالی آتی
51
نام شرکت : سیمان پیوند گلستان
نوع خدمت : حسابرسی مالی
52
نام شرکت : سیمان نیزار قم
نوع خدمت : حسابرسی مالی52
53
نام شرکت : طراحی و مهندسی رینگ آلومینیوم پارس
نوع خدمت : حسابرسی مالی
54
نام شرکت : لابراتوارهای شهردارو
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
55
نام شرکت : فنرکاوه ایرانیان
نوع خدمت : حسابرسی مالی
56
نام شرکت : لیزینگ آتیه الوند
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی و بررسی اجمالی
57
نام شرکت : لیموندیس
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
58
نام شرکت : ماروبنی ایران
نوع خدمت : حسابرسی مالی
59
نام شرکت : مهندسی ساختمانی درنا آوند
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
60
نام شرکت : مهبان
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
61
نام شرکت : نیک رسان ایرانیان
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
62
نام شرکت : کمک رسان
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
63
نام شرکت : خدمات کشتیرانی امید دریا
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
64
نام شرکت : خدمات کشتیرانی پایون اقیانوس
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
65
نام شرکت : دریا درخش
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
66
نام شرکت : خدمات کشتیرانی دریا طلای گیتی
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
67
نام شرکت : نمایندگی کشتیرانی فروغ دریا
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
68
نام شرکت : نمایندگی کشتیرانی اسکوسیر
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
69
نام شرکت : نمایندگی کشتیرانی پارس اوشان سرویس
نوع خدمت : حسابرسی مالیاتی
70
نام شرکت : نمایندگی کشتیرانی سینا مارین
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
71
نام شرکت : نمایندگی کشتیرانی مازند دریا
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
72
نام شرکت : آلومینیوم هرمزگان
نوع خدمت : خدمات مالی
73
نام شرکت : فولاد هرمزگان
نوع خدمت : خدمات مالی
74
نام شرکت : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
نوع خدمت : تلفیق
75
نام شرکت : شهرک های صنعتی ایران
نوع خدمت : خدمات مالی
76
نام شرکت : هلدینگ سینا
نوع خدمت : خدمات مالی
77
نام شرکت : نیک تک
نوع خدمت : حسابرسی مالی
78
نام شرکت : نماد صنعت پارس
نوع خدمت : حسابرسی مالی
79
نام شرکت : فلات شرق
نوع خدمت : خدمات مالی
80
نام شرکت : جهاد توسعه منابع آب
نوع خدمت : خدمات مالی
81
نام شرکت : لابراتوارهای دنیای بهداشت
نوع خدمت : سابرس و بازرس قانونی
82
نام شرکت : تهران دوخت ماشین
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
83
نام شرکت : ایران کمبر
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی
84
نام شرکت : آروین صنعت ایرانیان
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی
85
نام شرکت : پایوند توس
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
86
نام شرکت : مشاورین گسترش الکترونیک
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
87
نام شرکت : سنوس
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
88
نام شرکت : کاشی کسری کردستان
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
89
نام شرکت : سروش رادیان
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
90
نام شرکت : مس پرنگ
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
91
نام شرکت : پرنیان مهیار
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
92
نام شرکت : باطری نور
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی
93
نام شرکت : آرماشین
نوع خدمت : حسابرسی مالی و مالیاتی
94
نام شرکت : خوردو مهر
نوع خدمت : حسابرسی مالی
95
نام شرکت : کیش خودرو
نوع خدمت : حسابرسی مالی
96
نام شرکت : سرمایه گذاری ملت
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
97
نام شرکت : صندوق سرمایه گذاری توسعه بیمه
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
98
نام شرکت : صندوق سرمایه گذاری پیشرو سینا
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
99
نام شرکت : آلومینیوم ایران (ایرالکو)
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
100
نام شرکت : صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
101
نام شرکت : صندوق سرمایه گذاری رضوی
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی
102
نام شرکت : ایرانیت
نوع خدمت : حسابرس و بازرس قانونی